Home / Paellas.nl nieuwsbrief

E-mail Nieuwsbrief

Meld je nu aan voor onze e-mail nieuwsbrief. Je ontvangt dan niet alleen als eerste nieuwe recepten, producten en info over paella, maar maakt ook nog eens kans op een echte paella pan!

Meld je hier aan:

Je kunt je op elk moment uitschrijven door op de link in de voettekst van onze e-mails te klikken. Meer informatie? Bekijk dan onze privacyverklaring. Wij gebruiken Mailchimp als dienst voor onze e-mail marketing. Door je aan te melden voor de nieuwsbrief, bevestig je dat de gegeven informatie naar Mailchimp wordt verstuurd voor verdere verwerking. Hier lees je meer over het pruivacybeleid van Mailchimp.

Voorwaarden Winactie

 • De organisator van deze actie is Paellas.nl.
 • Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan deze actie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Paellas.nl behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.
 • Om kans te maken is het verplicht om je aan te melden voor de nieuwsbrief van Paellas.nl.
 • Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland of België, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van het bedrijf Paellas.nl en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailadres waarmee is ingeschreven voor de nieuwsbrief.
 • De winnaar krijgt per e-mail bericht en de prijs wordt per pakketpost naar een adres naar keuze verzonden. 
 • De prijs bestaat een paella pan staal met een doorsnee van 34 cm. De winnaar zal door Paellas.nl worden gekozen uit alle nieuwe nieuwsbrief inschrijvingen. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaar ontvangt, na afloop van de actieperiode, persoonlijk bericht per e-mail.
 • De winnaar heeft 14 dagen de tijd om te reageren op het e-mail bericht. Na deze termijn behoudt Paellas.nl zich het recht om een nieuwe winnaar te kiezen of geen prijs uit te keren. Paellas.nl is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten.
 • De winnaar zal worden gecontacteerd door Paellas.nl om ontbrekende gegevens, zoals adres en woonplaats, te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen.
 • De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld.
 • De uitslag van de winactie is definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. Paellas.nl behoudt zich het recht voor om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.
 • Paellas.nl behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Paellas.nl of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Paellas.nl (“eigen handelen”) zelf. Daarnaast kan Paellas.nl geen garantie afgeven dat de website of Facebook pagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.
 • Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van Paellas.nl. Daarbij verleen je – bij deelname aan deze actie van Paellas.nl – toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die Paellas.nl verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar [email protected]
 • Bij deelname ga je akkoord om ingeschreven te worden voor de nieuwsbrief van Paellas.nl. Afmelden kan via de te ontvangen nieuwsbrief middels de uitschrijf link.
 • Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. Paellas.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.