Disclaimer

De website Paellas.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links naar bedrijven of organisaties waarmee wij samenwerken, zijn eigendom van Paellas.nl. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paellas.nl.

Informatie op deze website mag afgedrukt en/of gedownload worden voor eigen persoonlijk gebruik.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Paellas.nl op internet zijn zorgvuldig samengesteld. Het is echter mogelijk dat informatie die door Paellas.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Paellas.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Copyright

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Winkelwagen